Bålpavillon

Med en bålpavillon kan du lave mad over bål hele året


Efter i en årrække at have sat en teltpavillon op i haven
hver gang, vi skulle afholde kurser, så bålet altid kunne tændes og kursisterne
komme i ly for regn eller i skygge for sol, byggede vi i foråret 2011 en
pavillon af lærketræ. Den har været til stor fornøjelse for os siden. Vi har
trods dårlige somre lavet meget mad over bål og siddet mange aftner i
pavillonen omkring bålet - også i regnvejr.

Pavillonen er bygget i lærketræ og har kostet ca. 8.000kr. 

Vi lavede en skitse til en sekskantet pavillon og tog ud til
Grønagergård Savværk, hvor vi fik god vejledning og hjælp af en af de ansatte
med hensyn til dimensionering af det træ, vi skulle bruge og derpå den samlede
mængde.

Til de seks stolper og remmen valgte vi uhøvlet tømmer på
125 x 125 mm. Til spær har vi brugt høvlede reglar på 45 x 145 mm og til tag
uhøvlede brædder på 25 x 150 mm.  
 
 

Placeringen i haven blev besluttet således, at nogle buske  ville komme til at danne væg på de tre af pavillonens sider.  Centrum blev afsat med et spyd hamret godt ned i jorden.

Der  blev gravet græstørv af på det ca. 10m2 store areal, og herefter  kunne udmåling til stolpehuller foretages. Radius er 1,60 m og dermed er afstanden mellem hver stolpe også 1,60 m. Der blev hamret spyd i jorden, hvor  hver stolpe skulle stå, og gravearbejdet kunne tage sin begyndelse.

Der blev  gravet huller på ca. 1 m dybde. Ved hvert hul blev nu hamret et nyt spyd i  jorden, og mellem hvert spyd blev spændt en murersnor ud i højde med det  planlagte gulvplan, det er vigtigt, at snoren er helt vandret.

Fra gulvplan til remmen er der 2,30 m, og denne afstand blev afmærket på hver stolpe. Når  stolpen blev sat ned i hullet, handlede det således om at få afmærkningen på stolpen til at være lige ud for den udspændte snor, så alle stolper ville blive lige høje. Ved hjælp af to brædder, et på hver side af stolpen fra midten og skråt ned til jorden, holdt fast af to skruetvinger, blev stolpen fastholdt i lodret position. Herefter blev der hældt cement ned i hullet omkring stolpen. Vi lyttede til ekspedienten i byggemarkedet og købte seks sække cement, en til hver stolpe, og selvom det lyder af meget, var der intet i overskud. 

Herefter blev remmen savet til og lagt op på stolperne og
skruet fast med 220 mm lange skruer ned i stolpen.

Røghullet i taget i pavillonens midte er også sekskantet og nøje
målt ud og samlet af en elev på Silkeborg Produktionshøjskole. Rejsning har en
vinkel på 20o og hvert spær blev savet til i længden og med en
vinkel på 20o i den ende, der skulle støde op mod det sekskantede
røghul. Der blev savet en kile i hvert af de seks spær, så de ville komme til
at hvile på remmen. De seks spær over stolperne er sat fast med et
vinkelskruebeslag. Skruebeslag er generelt grimme, men som totalt ufaglært
endte det med at blive vores løsning, for at få spærene holdt på plads, og de
ses nu heller ikke så meget, da de er placeret ovenpå remmen. 

Vi havde  oprindeligt regnet med, at der også skulle være et spær mellem stolperne, men  vi konstaterede, at det ikke ville være nødvendigt, hvorfor vi kun lavede små spær til at støtte for den del af taget, som udhænget udgør.

Efter taget var lagt af brædderne, blev der brændt  tagpap på. Da det er meningen at det skal blive til et grønt tag bevokset med  forskellige lavtvoksende vækster, og der derfor skal jord på taget, er der ovenpå tagpappet på den nederste del af taget lagt platonplader. I toppen er der brændt endnu et lag tappap på, hvor nederste del ligger ind over platonpladerne, så der er lukket af for vand.
 

Små jernbeslag er skruet ind i remmen, hvor den samles overnpå stolperne for at forhindre enhver mulighed forn udskridning ved et højt snetryk. I stedet for grimme skruebeslag, fik vi en af de unge mennesker på Silkeborg Produktionshøjskole til at lave beslagene i fladjern, og de er skruet i med en fransk skrue. Det ser fint ud.