Røgeovn

Byg din egen røgeovn

En røgeovn skal selvfølgelig bygges, så den kan bruges til både kold- og varmrøgning. Man kan vælge at lave en ovn med seperat brændkammer, så det bliver lettere at koldrøge i den, men man kan også lave den tilstrækkelig høj, så man kan koldrøge i den selvom man kun har en brændeskuffe i bunden af ovnen. Den ovn vi har bygget, kan vi sagtens koldrøge i selvom vi ikke har et seperat brandkammer. Afstanden fra brændeskuffe til toppen af ovnen skal i så fald være mindst 1 m, men helst mere - det er vores ovn. 

Den bedste røgeovn, vi har, er en røgeovn, vi selv har bygget i multiplader. Multiplader er utroligt lette at arbejde med. Man kan skære i dem med en fuksvans, og har man desuden et vinkeljerg og en tommestok, behøver man ikke yderligere redskaber for at kunne bygge en røgeovn.

Vi har brugt 100 mm tykke plader med målene 400 x 600 mm. Pladerne er skåret til, så den bygges i forbandt. Pladerne samles med en færdigkøbt cementblanding.

Brændeskuffen skal natruligvis være nederst. Over skuffen skal der være et flammefang, så flammerne ikke kan komme op og berøre emnerne og evt. fedt fra emnerne ikke kan dryppe ned i skuffen og give flammer. 

Vi har valgt en meget enkel løsning, nemlig at sætte en jernstang på tværs og hænge en let bøjet jernplade over stangen. Målene på jernpalden er lidt mindre end ovens indvendige mål. Ovenover flammefanget ligger en rist til at fange emner, hvis vi har uheld, og noget falder ned under røgningen. Risten ligger på vinkeljern, der er skruet fast i ovnens sider.

I ovnen er monteret yderligere nogle sæt vinkeljern til at lægge hylder på eller til at hænge spid på tværs i ovnen på.

En røgeovn behøver strengt taget ikke have en skorsten, man kan godt nøjes med et aftræksspjæld af den type, man kan bruge til udluftning. Men en skorsten placeret 20-30 cm fra ovnens top, giver bedre cirkulation af røgen, så det har vi valgt. Skorstenen er lavet af ventilationsrør, og der er sat et spjæld i den, så trækket kan reguleres.
  
 

Brændeskuffen er lavet af 3 mm jern, og det samme er lågen. Lågen er sat på en ramme af vinkeljern, som er skruet fast i multipladerne.

Lågen behøver ikke være lavet af jern. Det kan udmærket være en låge af træ, for flammerne kommer ikke i nærheden af den - og dog alligevel. Når der tændes op i skuffen, og man skal have gang i det lille bål, står brændeskuffen åben, og på det tidspunkt, kan flammerne måske godt blive så høje, at lågen svides. Man må enten være påpasselig, eller f.eks. beklæde det nederste af lågen med en 0,5 mm jernplade.

 

Den færdigbyggede ovn består, som man kan se på billedet, af 3½ fag, svarende til 3½ x 400 mm = 140 cm. Skulle vi bygge en ovn idag, ville vi bygge den med 4 fag, så der blev plads til hylde mere. Hylder tæt på brændeskuffen får mere varme end de hylder, der er placeret højere, så det er begrænset hvor langt nede man kan placere en hylde. 

Der er monteret et termometer i ovnlågen. Vi bruger det dog ikke, men bruget i stedet en almindeligt digitalt stegetermometer. Fordelen ved det fremfor det fatmonterede er, at det kan placeres midt i ovnen,på det sted, hvor man vil måle temperaturen. Hænger man laksesider i ovnen til koldrøgning, er der ikke meget ved at vide, at temperaturen ved lågen er 23o hvis den er 29o på det sted i ovnen, hvor halen på laksen befinder sig.